Национална награда за музика „Марин Големинов“ 

статут

Статут за създаване и връчване на ежегодна Национална награда за постижения в областта на музикалното изкуство
на името на композитора академик Марин Големинов

І. ЦЕЛИ

Чл. 1. Наградата се присъжда и връчва за значими постижения в областта на музикалното изкуство в България и по света, както и за популяризирането на творби на родения в Кюстендил композитор Марин Големинов

ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл. 2. (1) Наградата на името на композитора Марин Големинов се учредява от Община Кюстендил, съвместно със сдружение „Марин Големинов“ със съдействието на Съюза на българските композитори и Министерството на културата.

(2) Наградата се присъжда и връчва всяка година в навечерието на 1 октомври – Международен ден на музиката – на рождената дата на Марин Големинов – 28 септември.

Чл. 3. Голямата наградата представлява:

    1. Статуетка
    2. Сума от 5000 лева
    3. Диплом
    4. Ще бъде присъждана съпътстваща награда от 2000 лева на струнен квартет за високи художествени постижения, осигурена от спонсор, като награденият квартет поема задължението за участие с концерт във „Майски музикални дни“ в Кюстендил през сезона след връчването на наградата.

Чл. 4. Голямата наградата може да бъде индивидуална и колективна.