Национална награда за музика „Марин Големинов“ – жури

ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ И ПРИСЪЖДАНЕ

 Чл. 5. (1) Наградата се връчва на български музикален изпълнител (диригент, инструменталист, певец, състав или музикален продуцент) за изключителни музикални постижения или принос за музикалното изкуство през изминалия музикален сезон.

(2) Включването на музикални произведения от композитора Марин Големинов в концертните програми на изпълнителите не е задължително, но е пожелателно и ще бъде специално оценявано от страна на журито.

 

Чл. 6. (1) В края на концертния сезон пет или седемчленно жури номинира най – значимите музикални прояви от изминалия период. При необходимост на разположение на комисията са аудио или DVD записи на номинираните прояви.

  1. Съставът на журито, избран от учредителите, се утвърждава със заповед на кмета на Община Кюстендил и може да бъде различен за всяко следващо издание на наградата.

Журито включва:

  • Председателя на Музикално сдружение „Марин Големинов” – гр. Кюстендил
  • Началника на отдел „Култура и духовно развитие” гр. Кюстендил
  • Лили Големинова – музикален редактор в Радио Софиа, внучка на композитора Марин Големинов, или друг родственик на композитора.
  • представител на Съюза на българските композитори или на Съюза на българските музикални и танцови дейци, на Националната Музикална Академия (една личност може да представлява повече от една от упоменатите организации).
  • утвърдени български музиканти или музиколози.

2. Журито обсъжда номинираните на свое заседание в гр. Кюстендил и взима решение за тримата номинирани в основната категория както и кой ще е носител на наградата с квалифицирано мнозинство. Трите номинации за голямата награда се обявяват не по-късно от 1 септември в конкретната година, а наградата се обявява на самата церемония. Журито взима решение и за съпътстващата награда – решението за нея се обявява официално на церемонията по връчването на наградите.

3. Журито има право по своя преценка да раздели основната награда

Решението на журито е окончателно.