Марин Големинов

goleminov  Академик Марин Големинов е един от най-видните представители на българската музикална култура, композитор, диригент, педагог и творец, автор на известните музикално-сценични произведения „Ивайло“, „Нестинарка“ на редица симфонии и симфонични поеми, увертюри и сюити, на инструментални концерти, на камерна и вокална музика. Със своето квартетно творчество Марин Големинов изгражда моста, по който българската камерна музика преминава дългия път през времето, достигайки в края на 20-ти век апогей в развитието си, сравним с нивото и традициите на европейската музикална култура, за да стане така необходима и обичана и в новото 21-во столетие. Крупната фигура на този творец и значимостта на неговото музикално дело в европейски мащаб в миналото и днес безспорно са в основата на реализирането на някои от   форумите и събитията у нас, белязани от неговия талант и
гениалност,получили високата оценка в музикалната общественост, като Конкурса за композиция „Проф. М. Големинов“, организиран от Михаил Големинов и Анжела Гошева и тяхната музикална къща „ Orange Factory „‘ в София, Ежегодния Конкурс за класическа китара „Акад. Марин Големинов“ в гр. Кюстендил, както и дейността на Музикално сдружение „Марин Големинов“, базирано в гр. Кюстендил, организирало редица концерти, изложби, семинари и др. форуми за популяризиране музикалното наследство на Марин Големинов.
Музикално сдружение „Марин Големинов“ е основано на 09.06.2008г.